STORTINGET (Orgnr. 971524960)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971524960
Navn/foretaksnavn: STORTINGET
Organisasjonsform: STAT
Antall ansatte: 523
Forretningsadresse: Karl Johans gate 22, 0026 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1700 Sentrum, 0026 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 10901

Lenker til interne ressurser