ARBEIDSRETTEN (Orgnr. 971525681)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971525681
Navn/foretaksnavn: ARBEIDSRETTEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 8
Forretningsadresse: Grensen 3, 0159 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8015 DEP, 0030 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 7610

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet