NORGES IDRETTSHØGSKOLE (Orgnr. 971526033)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971526033
Navn/foretaksnavn: NORGES IDRETTSHØGSKOLE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 312
Forretningsadresse: Sognsveien 220, 0863 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: POSTBOKS 4014 ULLEVÅL STADION, 0806 OSLO
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 85.422 - Undervisning ved vitenskapelige høgskoler
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 21805

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet