ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO (Orgnr. 971526378)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971526378
Navn/foretaksnavn: ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 829
Forretningsadresse: Maridalsveien 29, 0175 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6768 ST OLAVS PLASS, 0130 OSLO
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 85.422 - Undervisning ved vitenskapelige høgskoler
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 21740

Lenker til interne ressurser