STATISTISK SENTRALBYRÅ (Orgnr. 971526920)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971526920
Navn/foretaksnavn: STATISTISK SENTRALBYRÅ
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1053
Forretningsadresse: Akersveien 26, 0177 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2633 St. Hanshaugen, 0131 OSLO
Registrert dato: 20-02-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 1155

Lenker til interne ressurser