SPRÅKRÅDET (Orgnr. 971527404)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971527404
Navn/foretaksnavn: SPRÅKRÅDET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 40
Forretningsadresse: Observatoriegata 1B, 0254 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1573 Vika, 0118 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 21523

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet