OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET (Orgnr. 971527439)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971527439
Navn/foretaksnavn: OMBUDSMANNEN FOR FORSVARET
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Karl Johans gate 25, 0159 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 5615

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet