HØGSKOLEN I MOLDE (Orgnr. 971555483)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 971555483
Navn/foretaksnavn: HØGSKOLEN I MOLDE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 302
Forretningsadresse: Britvegen 2, 6410 MOLDE
Forretningskommune: MOLDE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2110, 6402 MOLDE
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 85.422 - Undervisning ved vitenskapelige høgskoler
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 25612

Lenker til interne ressurser