STATSMINISTERENS KONTOR (Orgnr. 972417777)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 972417777
Navn/foretaksnavn: STATSMINISTERENS KONTOR
Organisasjonsform: STAT
Antall ansatte: 195
Forretningsadresse: Glacisgata 1, 0150 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8001 DEP, 0030 OSLO
Registrert dato: 07-06-1995
Næringskode: 84.110 - Generell offentlig administrasjon
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 100

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet