BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET (Orgnr. 972417793)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 972417793
Navn/foretaksnavn: BARNE- OG FAMILIEDEPARTEMENTET
Organisasjonsform: STAT
Antall ansatte: 157
Forretningsadresse: Akersgata 59, 0180 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8036 DEP, 0030 OSLO
Registrert dato: 07-06-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 18000

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet