FORSVARSDEPARTEMENTET (Orgnr. 972417823)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2021

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 972417823
Navn/foretaksnavn: FORSVARSDEPARTEMENTET
Organisasjonsform: STAT
Antall ansatte: 454
Forretningsadresse: Glacisgata 1, 0150 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8126 DEP, 0032 OSLO
Registrert dato: 07-06-1995
Næringskode: 84.220 - Forsvar
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 5000

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet