KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET (Orgnr. 972417858)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 972417858
Navn/foretaksnavn: KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET
Organisasjonsform: STAT
Antall ansatte: 403
Forretningsadresse: Akersgata 59, 0180 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8112 DEP, 0032 OSLO
Registrert dato: 07-06-1995
Næringskode: 84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 9000

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet