KULTURDEPARTEMENTET (Orgnr. 972417866)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 972417866
Navn/foretaksnavn: KULTURDEPARTEMENTET
Organisasjonsform: STAT
Antall ansatte: 162
Forretningsadresse: Akersgata 59, 0180 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8030 DEP, 0030 OSLO
Registrert dato: 07-06-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 34000

Lenker til interne ressurser