UTENRIKSDEPARTEMENTET (Orgnr. 972417920)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 972417920
Navn/foretaksnavn: UTENRIKSDEPARTEMENTET
Organisasjonsform: STAT
Antall ansatte: 1493
Forretningsadresse: 7.juni Plassen 1, 0251 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8114 DEP, 0032 OSLO
Registrert dato: 07-06-1995
Næringskode: 84.210 - Utenrikssaker
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 4000

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet