OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET SENTER FOR VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSFORSKNING - NIBR (Orgnr. 973114581)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973114581
Navn/foretaksnavn: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET SENTER FOR VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSFORSKNING - NIBR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 50
Forretningsadresse: Holbergs gate 1, 0166 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4 St Olavs plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 72.200 - Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.