NIBIO TINGVOLL (Orgnr. 973574078)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973574078
Navn/foretaksnavn: NIBIO TINGVOLL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: TINGVOLL GARD, 6630 TINGVOLL
Forretningskommune: TINGVOLL
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 115, 1431 ÅS
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
NSD id-nummer: 19710

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet