NIBIO ÅS (Orgnr. 973596438)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973596438
Navn/foretaksnavn: NIBIO ÅS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 466
Forretningsadresse: Høgskoleveien 7, 1433 ÅS
Forretningskommune: ÅS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 115, 1431 ÅS
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
NSD id-nummer: 19705

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet