KUNSTHØGSKOLEN I OSLO (Orgnr. 973795996)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973795996
Navn/foretaksnavn: KUNSTHØGSKOLEN I OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 639
Forretningsadresse: Fossveien 24, 0551 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6853, 0130 OSLO
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 85.422 - Undervisning ved vitenskapelige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet