NORGES FORSKNINGSRÅD (Orgnr. 973841580)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973841580
Navn/foretaksnavn: NORGES FORSKNINGSRÅD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 486
Forretningsadresse: Drammensveien 288, 0283 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 564, 1327 LYSAKER
Registrert dato: 14-09-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet