UTDANNINGSDIREKTORATET AVD HAMAR (Orgnr. 973874357)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973874357
Navn/foretaksnavn: UTDANNINGSDIREKTORATET AVD HAMAR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 21
Forretningsadresse: Parkgata 36, 2317 HAMAR
Forretningskommune: HAMAR
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4305, 2308 HAMAR
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet