NAV HJELPEMIDDELSENTRAL VEST-VIKEN (Orgnr. 973952129)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973952129
Navn/foretaksnavn: NAV HJELPEMIDDELSENTRAL VEST-VIKEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 67
Forretningsadresse: Buskerudveien 126, 3027 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57049

Lenker til interne ressurser