NAV HJELPEMIDDELSENTRAL NORDLAND (Orgnr. 973954385)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973954385
Navn/foretaksnavn: NAV HJELPEMIDDELSENTRAL NORDLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 65
Forretningsadresse: Haakon VII gate 98, 8004 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 374, 8001 BODØ
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57054

Lenker til interne ressurser