HØGSKOLEN I ØSTFOLD FREDRIKSTAD (Orgnr. 973967517)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 973967517
Navn/foretaksnavn: HØGSKOLEN I ØSTFOLD FREDRIKSTAD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 256
Forretningsadresse: K.G.Meldahls vei 9, 1671 KRÅKERØY
Forretningskommune: FREDRIKSTAD
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 1757 HALDEN
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet