UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS RINGERIKE (Orgnr. 974005484)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974005484
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS RINGERIKE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 207
Forretningsadresse: Bredalsveien 14, 3511 HØNEFOSS
Forretningskommune: RINGERIKE
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 235, 3603 KONGSBERG
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.