UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS DRAMMEN (Orgnr. 974005506)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974005506
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS DRAMMEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 477
Forretningsadresse: Grønland 58, 3045 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 235, 3603 KONGSBERG
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.