UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS KONGSBERG (Orgnr. 974005522)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974005522
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS KONGSBERG
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 273
Forretningsadresse: Frogs vei 41, 3611 KONGSBERG
Forretningskommune: KONGSBERG
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 235, 3603 KONGSBERG
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.