NTNU FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP (Orgnr. 974019477)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974019477
Navn/foretaksnavn: NTNU FAKULTET FOR MEDISIN OG HELSEVITENSKAP
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 1829
Forretningsadresse: Olav Kyrres gate 9, 7030 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8905 - MTFS, 7491 TRONDHEIM
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.