NORD UNIVERSITET NAMSOS (Orgnr. 974032546)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974032546
Navn/foretaksnavn: NORD UNIVERSITET NAMSOS
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 145
Forretningsadresse: Jernbanegata 2, 7800 NAMSOS
Forretningskommune: NAMSOS
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1490, 8049 BODØ
Registrert dato: 23-02-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet