NORSK ROMSENTER (Orgnr. 974136120)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974136120
Navn/foretaksnavn: NORSK ROMSENTER
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 42
Forretningsadresse: Drammensveien 165, 0277 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 113 Skøyen, 0212 OSLO
Registrert dato: 22-02-1995
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet