NAV VEST-VIKEN (Orgnr. 974237059)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974237059
Navn/foretaksnavn: NAV VEST-VIKEN
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 603
Forretningsadresse: Grønland 55, 3045 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1583, 3007 DRAMMEN
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56863

Lenker til interne ressurser