NAV TRØNDELAG (Orgnr. 974239965)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974239965
Navn/foretaksnavn: NAV TRØNDELAG
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 728
Forretningsadresse: Statens HusStrandvegen 38, 7713 STEINKJER
Forretningskommune: STEINKJER
Forretningsland: Norge
Postadresse: , 7734 STEINKJER
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56873

Lenker til interne ressurser