NAV VESTFOLD OG TELEMARK (Orgnr. 974241730)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974241730
Navn/foretaksnavn: NAV VESTFOLD OG TELEMARK
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 666
Forretningsadresse: Torggata 18, 3717 SKIEN
Forretningskommune: SKIEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 2860 Kjørbekk, 3702 SKIEN
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57702

Lenker til interne ressurser