NAV MØRE OG ROMSDAL (Orgnr. 974242931)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974242931
Navn/foretaksnavn: NAV MØRE OG ROMSDAL
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 403
Forretningsadresse: Sognefjordvegen 56, 6863 LEIKANGER
Forretningskommune: SOGNDAL
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 12-03-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56871

Lenker til interne ressurser