PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I NORDLAND (Orgnr. 974621541)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974621541
Navn/foretaksnavn: PASIENT- OG BRUKEROMBUDET I NORDLAND
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5
Forretningsadresse: Moloveien 12, 8003 BODØ
Forretningskommune: BODØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet