OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET (Orgnr. 974647648)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974647648
Navn/foretaksnavn: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET STUDIESTED PILESTREDET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 5305
Forretningsadresse: Pilestredet 46, 0167 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 4 St.Olavs Plass, 0130 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.