NAV VEST-VIKEN GRØNLAND 1 (Orgnr. 974650908)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974650908
Navn/foretaksnavn: NAV VEST-VIKEN GRØNLAND 1
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 97
Forretningsadresse: Grønland 55, 3045 DRAMMEN
Forretningskommune: DRAMMEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1583, 3007 DRAMMEN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 56757

Lenker til interne ressurser