HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - FABRIKKGATEN (Orgnr. 974652099)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974652099
Navn/foretaksnavn: HØGSKULEN PÅ VESTLANDET BERGEN - FABRIKKGATEN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 28
Forretningsadresse: Fabrikkgaten 5, 5059 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7030, 5020 BERGEN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet