UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET (Orgnr. 974652102)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974652102
Navn/foretaksnavn: UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 613
Forretningsadresse: Harald Hårfagres gate 1, 5007 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 7805, 5020 BERGEN
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.421 - Undervisning ved universiteter

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet