NAV OSLO (Orgnr. 974652269)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974652269
Navn/foretaksnavn: NAV OSLO
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 1146
Forretningsadresse: C. J. Hambros plass 2, 0164 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 300 Alnabru, 0614 OSLO
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56880

Lenker til interne ressurser