NAV ROGALAND (Orgnr. 974652285)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974652285
Navn/foretaksnavn: NAV ROGALAND
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 718
Forretningsadresse: St. Svithuns gate 5, 4008 STAVANGER
Forretningskommune: STAVANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 420, 4002 STAVANGER
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 56882

Lenker til interne ressurser