NAV TROMS OG FINNMARK (Orgnr. 974652293)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974652293
Navn/foretaksnavn: NAV TROMS OG FINNMARK
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 459
Forretningsadresse: Grønnegata 122, 9008 TROMSØ
Forretningskommune: TROMSØ
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 6070 Langnes, 9290 TROMSØ
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57698

Lenker til interne ressurser