NAV VESTLAND (Orgnr. 974652358)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974652358
Navn/foretaksnavn: NAV VESTLAND
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 921
Forretningsadresse: C. Sundts gate 29, 5004 BERGEN
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 284, 5804 BERGEN
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 57706

Lenker til interne ressurser