GARANTIKASSEN FOR FISKERE (Orgnr. 974652382)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974652382
Navn/foretaksnavn: GARANTIKASSEN FOR FISKERE
Organisasjonsform: ORGL
Antall ansatte: 14
Forretningsadresse: Pir-Senteret, 7462 TRONDHEIM
Forretningskommune: TRONDHEIM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 1244 Torgarden, 7462 TRONDHEIM
Registrert dato: 09-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
Sektorkode: 6100 - Statsforvaltningen
NSD id-nummer: 6803

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet