SAMISK HØGSKOLE (Orgnr. 974703645)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974703645
Navn/foretaksnavn: SAMISK HØGSKOLE
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 143
Forretningsadresse: Hánnoluohkká 45, 9520 KAUTOKEINO
Forretningskommune: KAUTOKEINO
Forretningsland: Norge
Postadresse: ,
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 85.423 - Undervisning ved statlige høgskoler

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet