NIBIO FANA (Orgnr. 974705311)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974705311
Navn/foretaksnavn: NIBIO FANA
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Fanaflaten 4, 5244 FANA
Forretningskommune: BERGEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 115, 1431 ÅS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
NSD id-nummer: 19655

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet