NIBIO APELSVOLL (Orgnr. 974705346)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974705346
Navn/foretaksnavn: NIBIO APELSVOLL
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 41
Forretningsadresse: Nylinna 226, 2849 KAPP
Forretningskommune: ØSTRE TOTEN
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 115, 1431 ÅS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
NSD id-nummer: 19707

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet