NIBIO SVANHOVD (Orgnr. 974705451)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974705451
Navn/foretaksnavn: NIBIO SVANHOVD
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 32
Forretningsadresse: Svanvik, 9925 SVANVIK
Forretningskommune: SØR-VARANGER
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 115, 1431 ÅS
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 72.190 - Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk
NSD id-nummer: 57497

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet