DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET HOVEDKONTOR (Orgnr. 974705737)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974705737
Navn/foretaksnavn: DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET HOVEDKONTOR
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 126
Forretningsadresse: Grini Næringspark 13, 1361 ØSTERÅS
Forretningskommune: BÆRUM
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 329 Skøyen, 0213 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.120 - Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.