NAV INTERNASJONALT OSLO (Orgnr. 974707004)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974707004
Navn/foretaksnavn: NAV INTERNASJONALT OSLO
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 0
Forretningsadresse: Hagegata 23, 0653 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 8138 DEP, 0033 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 57093

Lenker til interne ressurser