PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN (Orgnr. 974707055)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2020

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 974707055
Navn/foretaksnavn: PENSJONSTRYGDEN FOR SJØMENN
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 23
Forretningsadresse: Nedre Vollgate 11, 0158 OSLO
Forretningskommune: OSLO
Forretningsland: Norge
Postadresse: Postboks 516 Sentrum, 0105 OSLO
Registrert dato: 10-08-1995
Næringskode: 84.300 - Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning
NSD id-nummer: 7810

Lenker til interne ressurser

Enheten (i fet skrifttype) sin plass i forvaltningshierarkiet